top of page

                                                                    ЗВІТ ДИРЕКТОРА

                                        ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО УЧИЛИЩА № ЗО С. ТОРГОВИЦЯ
                                               РОМАНІЙ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ ЗА 2021 - 2022 Н.Р.

 

І.   Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

У 2021-2022 навчальному році навчально-виробничий процес у професійно-технічному училищі №30 с. Торговиця організовувався і проводився у відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Державного стандарту професійно-технічної освіти України”, “Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах”, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 р. №419, і являв собою систему організаційно-педагогічних, методичних і технічних заходів, спрямованих на реалізацію змісту і завдань ступеневої професійно-технічної освіти відповідно до вимог державних стандартів.

У відповідності до вимог та нормативних документів навчально- виробничий процес в училищі ґрунтувався на принципах, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, батьків, колективів підприємств і включав гуманітарну, фізичну, загально-професійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку, а також виховну роботу з учнями.

Організація діяльності педагогічного колективу училища щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи професійно-технічного училища №30 с. Торговиця на навчальний рік, який є основним документом, що визначає основні напрямки діяльності училища і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.

1.1. Організація навчально-виховного процесу

Адміністрація професійно-технічного училища №30 с. Торговиця приділяла велику увагу вивченню контингенту новоприбулих учнів, виховній роботі з учнями училища та їх батьками, вивченню умов проживання учнів, виявленню учнів з малозабезпечених та неблагонадійних сімей, учнів соціально-незахищених категорій, організації та проведенні роботи по профілактиці порушень, навчальній, виробничій дисципліні, психологічній роботі з учнями та їх батьками.

Можливо не у всих, але в основних обласних виховних заходах наші учні приймали участь та достойно показали себе. Чому не у всих? В першу чергу ми намагалися менше відвідувати місця скупчення людей, щоб не наражати на небезпеку захворювання на Сovid 19 контингент учнів та працівників училища.

З метою розвитку творчих здібностей учнів в училищі були проведені конкурси художньої самодіяльності серед навчальних груп, заходи до визначних та пам’ятних дат, тематичні тижні, в рамках яких проводились конкурси стінних газет, плакатів та листівок. Протягом звітного періоду

 

 

керівники гуртків активно співпрацювали з класними керівниками і майстрами виробничого навчання. В результаті чого було проведено такі заходи: : «День знайомств»; до Дня українського козацтва, захисника України та Покрови Пресвятої Богородиці було організовано фізкультурно- патріотичні змагання та проведення козацького свята «Kozak Kvest2021»; вже традиційно делегація Професійно-технічного училища №30 с. Торговиця в складі Голованівського району відвідала наймасштабнішу, міжнародну, агропромислову виставку AGROEXPO 2021 з власного продукцією та концертною програмою. У 2021-2022 навчальному році, згідно плану виховної роботи проводились літературно-мистецькі вечори, тижні безпеки життєдіяльності, інформаційно-просвітницькі заходи.

Особлива увага приділяється національно-патріотичному вихованню учнівської молоді, налагоджено співпрацю з Новоархангельським військовим комісаріатом, представники якого проводили зустрічі та лекції з учнями.

Адміністрація училища постійно працює над профілактикою правопорушень та злочинності серед учнівської молоді. В закладі працює Рада профілактики правопорушень. Створено комісію по контролю житлово- побутових умов проживання учнів та дітей «групи ризику», які знаходяться на внутріучилищному контролі. До спільної виховної роботи були залучені представники Новоархангельського відділення поліції, які проводили індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень, та учнями, що стоять на обліку в кримінальній поліції. Також до роботи по профілактиці правопорушень, популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ постійно залучалися представники Новоархангельського РП кримінально-виконавчої інспекції, ювіальної превенції, Новоархангельського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служба в справах дітей смт Новоархангельськ, Надлацької та Підвисоцької служб.

Адміністрація ПТУ № ЗО с. Торговиця тісно співпрацює зі службою у справах дітей, соціальним центром для сім’ї, дітей та молоді, кримінальною поліцією, Новоархангельського частиною ГУ ДСНС проводили спільні профілактичні рейди та заходи, спрямовані на поліпшення навчальної та трудової дисципліни, успішності, організації та проведення культурних заходів, поліпшення дозвілля учнів. Психологічна служба ПТУ№30 с. Торговиця приділяла особливу увагу актуальним проблемам сьогодення: суїцидальній поведінці серед учнівської молоді, торгівлі людьми, психічному та фізичному насильству, проблемі булінгу.

З 24 лютого 2022 року ми самостійно евакуювали учнів, які проживали в гуртожитку, перевели всі групи повністю на дистанційне навчання.

Одним з найактуальніших питань адміністрація ПТУ №30 с. Торговиця вважає для себе організацію, цілеспрямоване проведення та оцінку результативності профорієнтаційної роботи. Колектив училища добре усвідомлює необхідність і важливість цієї діяльності, проводить ефективну профорієнтаційну роботу.

 

 

В училищі систематично проводяться тижні знань безпеки життєдіяльності учнів:

о          Тиждень знань Правил Дорожнього Руху;

о          Тиждень знань Пожежної безпеки;

о Тиждень сприяння здорового способу життя та профілактики негативних явищ, під час якого проводяться заходи, спрямовані на профілактику тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв.

о          Тижні Цивільного захисту.

В училищі працює учнівське самоврядування, члени якого є організаторами проведення групових і училищних навчально-виховних заходів, активно співпрацюють з адміністрацією в питаннях поліпшення навчально-виховного та навчально-виробничого процесу, спрямовують свою діяльність на організацію та проведення культурних заходів.

1.2. Організація навчально-виробничого процесу

Навчально-виробничий процес у ПТУ №30 с. Торговиця здійснюється відповідно до робочих навчальних планів і програм, нормативно-правових актів, навчально-методичних документів з професійно-технічної та загальної середньої освіти.

Училище готує кваліфікованих робітників з учнівської молоді:

о терміном навчання 3; 3,5 роки на базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти;

о терміном навчання 1,5 років на базі повної загальної середньої освіти.

Робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників розроблені у відповідності до Державного стандарту професійно-технічної освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від 13 жовтня 2010 р. №947). У робочих навчальних планах визначено перелік навчальних предметів, послідовність їх вивчення, графік навчального процесу, термін проведення державної підсумкової атестації та державної кваліфікаційної атестації.

Робочі навчальні плани для підготовки кваліфікованих робітників ПТУ № 30 с. Торговиця узгоджені з керівництвом підприємств замовників кадрів та затверджені управлінням освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Робочі навчальні програми з предметів загальноосвітньої, загально- професійної, професійно-теоретичної і теоретично-практичної підготовки розроблені на основі освітніх та типових навчальних програм, відповідно узгоджені та затверджені.

Основними формами теоретичної підготовки є:

 • різні типи уроків, лекцій, теоретичні семінари, практичні семінари, лабораторно-практичні заняття;

 • індивідуальні заняття учнів;

 

 

 • консультації;

 • виконання учнями, індивідуальних завдань (реферат, поетапна та державна кваліфікаційна робота, дипломна робота);

 • навчальні екскурсії;

 • інші форми організації навчання.

Учні комплектуються у навчальні групи теоретичної підготовки по 12 - 30 осіб.

Професійно-практична підготовка складається з виробничого навчання, виробничої практики і проводиться у навчально-виробничих майстернях, а також на робочих місцях на виробництві.

Професійно-практична підготовка кваліфікованих робітників за професією «Тракторист-машиніст с/г виробництва» у 2021-2022 навчальному році здійснювалась за дуальною формою освіти.

В ПТУ №30 с. Торговиця є добра навчально-матеріальна база для задоволення потреб ринку праці в Голованівському районі. Замовниками кадрів являються основні промислові підприємства та агроформування.

За 2021-2022 навчальний рік професійно-технічне училище №30 с. Торговиця готувало кваліфікованих робітників відповідно до вимог Державних стандартів професійно-технічної освіти з професій:

а)  на базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти

-тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії А1, А2); слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія В,С) (термін навчання - 3 роки, 3,3 роки):

 • кухар; кондитер (термін навчання - 3,5 роки);

 • муляр, штукатур, електрозварник ручного зварювання (термін навчання - 3,5 роки);

- оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, офісний службовець (бухгалтерія) (термін навчання - 3,5 роки);

б) на базі повної загальної середньої освіти (з терміном навчання - 1,5 року);

 • кухар; кондитер.

За 2021-2022 навчальний рік випущено 89 випускників, які отримали дипломи кваліфікованого робітника. За той же період із загальної кількості випускників (89 осіб) всі працевлаштовані за професією.

У навчальному закладі, у відповідності до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу, затвердженого МОН України від 30.05.2006 року № 419, організовується та здійснюється поточний, тематичний, проміжний і вихідний контроль навчальних досягнень учнів, слухачів, рівня їхньої кваліфікаційної атестації.

Контроль навчальної роботи педагогічних працівників здійснювався директором училища, його заступниками, старшим майстром та методистом, які вивчали стан і якість виконання робочих навчальних планів і програм, науково-методичний рівень і ефективність комплексно-методичного забезпечення викладання навчальних предметів та проведення професійно-

 

 

практичної підготовки, організацію індивідуальної роботи з учнями, слухачами, впровадження передового педагогічного та виробничого досвіду, проходили відповідні атестації, курси з підвищення кваліфікації тощо.

Контроль за навчально-виробничим процесом здійснювався за графіком, який складався під керівництвом виконуючого обов’язки заступника директора з навчально-виробничої роботи.

Облік навчальної роботи в училищі ведеться в журналах теоретичного і виробничого навчання встановленої форми.

Державна підсумкова атестація з загальноосвітніх предметів проводиться в училищі в терміни, визначені робочими навчальними планами, відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом МОН України від 14.04.2008 року №319 та № 1547 від 30.12.2014р.

Атестація з навчальних предметів, що входять у додаток до диплома (свідоцтва) кваліфікованого робітника, проводяться в терміни, що передбачені робочими навчальними планами, відповідно до вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно- технічних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН України від 30.05.2006 року №419.

Державна кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого Мінпраці та соціальної політики України та Міністерством освіти України від 31.12.1998р. №201/469.

Випускникам ПТУ №30 с. Торговиця, які успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень „кваліфікований робітник” з набутої професії відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка, а випускникам, які здобули повну загальну середню освіту - відповідний документ про повну загальну середню освіту встановленого зразка.

Випускникам, які навчались з професій, пов’язаних з роботами на об’єктах з підвищеною небезпекою праці, що перебувають під наглядом спеціально уповноважених органів, разом з дипломом видається посвідчення встановленого зразка про допуск до роботи на цих об’єктах.

Висновок:

Не дивлячись на складнощі та виклики, які так чи інакше позначились в навчально-виховному процесі та роботі закладу взагалом, поставлене завдання на навчальний рік було виконане.

Організація навчально-виховного і навчально-виробничого процесу в звітному періоді в цілому відповідала вимогам нормативних документів, ґрунтувалася на принципах гуманістичної особистісно орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільної діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, що дозволило колективу училища виконати поставлені завдання підготовки кваліфікованих робітників,

 

 

виховання учнів в дусі патріотизму, поваги до національних та загальнолюдських цінностей, що дозволяє їм успішно адаптуватися в трудових колективах.

 

 1. Виконання обсягів державного замовлення

Вся робота викладеного та інженерно-педагогічного колективу училища спрямована на виконання регіонального замовлення по підготовці робітничих кадрів.

Виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів за

 

2021-2022 рік представлено в таблиці №1. Таблиця №1                        _______

 

Показники

2021- 2022 рік

Обсяг державного замовлення на підготовку робітничих кадрів (чол.)

125

Фактичне виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів (чол.)

125

% виконання обсягів державного замовлення на підготовку кадрів

100

В училищі щорічно плануються і проводяться профорієнтаційні заходи,

 

як то:

 • безпосередня робота з учнівською молоддю загальноосвітніх навчальних закладів;

 • робота з батьками учнівської молоді;

 • робота по пропаганді необхідності та престижності робітничих професій;

 • проведення днів відкритих дверей в училищі;

 • розміщення в засобах масової інформації оголошень та запрошень до вступу в навчальний заклад.

Висновок:

Проведена у 2021 році робота адміністрації та педагогічного колективу училища дозволила в повному обсязі виконати державне замовлення на підготовку робітничих кадрів.

 1. Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність

Фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність планується в плані роботи професійно-технічного училища №30 с. Торговиця на кожен навчальний рік. В розділі плануються заходи, спрямовані на забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку училища.

В розділі „Фінансово-господарська та навчально-виробнича діяльність” плану роботи училища на кожен навчальний рік плануються підрозділи:

1. „Протипожежні заходи”, в якому плануються заходи по поліпшенню протипожежного стану будівель і приміщень навчального закладу, такі як:

 • перевірка гідрантів та пожежних кранів на працездатність з оформленням акту;

 

 

 • доукомплектування приміщень навчального закладу вогнегасниками згідно норм належності;

 • проведення занять з пожежної безпеки з працівниками училища, з відпрацюванням практичних дій під час евакуації з приміщень та користування первинними засобами пожежогасіння.

На даний момент не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій дахових приміщень у зв’язку з відсутністю фінансування даного виду робіт.

 1. „Охорона праці”, в якому плануються до виконання заходи, спрямовані на поліпшення умов безпеки праці, попередження випадків виробничого травматизму, такі як:

 • перевірка електромережі на опір ізоляції та опір заземлювачів з оформленням протоколу;

 • організація та проведення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності з працівниками;

 • проведення атестацій робочих місць на відповідність нормативним актам з охорони праці;

 • забезпечення контролю за додержанням працівниками правил поводження з машинами, устаткуванням, обладнанням, використанням засобів індивідуального та колективного захисту;

 • чергові перевірки засобів індивідуального захисту;

 • обстеження, профілактичний та поточний ремонт обладнання майстерень;

 • поліпшення умов освітлення в навчальних, виробничих та службових приміщеннях;

 • періодичне інструктування постійного та змінного контингенту училища з питань охорони праці;

 • обстеження приміщень з підвищеною небезпекою з оформленням актів-дозволів на проведення навчання.

 1. „Санітарно-побутове забезпечення ”, в якому плануються до виконання такі заходи:

 • ремонт обладнання та інвентарю;

 • благоустрій території навчального закладу;

 • ремонт і промивка систем водопостачання; ревізія запорної та регулюючої апаратури;

 • заходи по тепло - та енергозбереженню;

 • забезпечення училища дезінфекційними, антисептичними та миючими засобами;

 • гідравлічні випробування системи теплопостачання з оформленням акту тощо.

 1. „Навчально-виробнича діяльність”, в якому плануються до виконання заходи, спрямовані на поліпшення виробничої діяльності навчально-виробничих майстерень, поліпшенню взаємодії з підприємствами- замовниками кадрів в питаннях організації виготовлення продукції та виконання робіт на базі навчального закладу, заходи по рекламі виробничих можливостей училища.

 

 

Результати фінансово-господарської та виробничо-комерційної діяльності представлені в таблиці №2.

 

Таблиця №2

 

Надходження коштів на спеціальний рахунок всього (грн.)

202рік

Станом на 01.09.2022 року

від господарської діяльності

1646748,00

200000,00

Висновок:

 

У 2021-2022 рр. фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність ПТУ №30 с. Торговиця планувалася і проводилась з метою практичної реалізації заходів, спрямованих на забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку навчального закладу. Результатом діяльності стало поліпшення умов навчання учнів та умов праці педпрацівників та обслуговуючого персоналу училища, удосконалення навчально-матеріальної бази.

 

 1. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної

бази

Впродовж 2021-2022 років адміністрацією училища приділялася постійна увага удосконаленню навчально-матеріальної та навчально- методичної бази.

За звітний період було зроблено :

-проведені поточні ремонти навчальних кабінетів, навчально- виробничих майстерень, гуртожитку, їдальні, спортивної зали, навчальних корпусів, котельні;

-проводиться поточний ремонт с/г техніки;

 • придбано 2 принтери ;

 • придбано 4 комп’ютери ;

 • придбано плуг;

 • придбано меблі у кабінет заступника;

 • придбано меблі у службові кабінети ;

 • придбано меблі для нової професії;

 • придбано стенди вихователю в гуртожиток;

 • придбано приладдя для пожежної безпеки ;

 • придбано колісніки;

 • придбано біотуалети, куллер;

 • проведений поточний ремонт ПРУ та укриття.

 

Завдання методичної служби нашого навчального закладу - підвищення професійного рівня педагогів, формування потреби у постійному саморозвитку і самовдосконаленні та сприяння адаптації молодих педагогічних працівників у колективі, допомога молодим спеціалістам у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання та виховання учнів, впровадження в навчально-виховний процес сучасних освітніх технологій.

 

 

Відповідно до плану роботи на 2021-2022 навчальний рік та наказу директора «Про організацію методичної роботи з пед.працівниками ПТУ № ЗО с.Торговиця в 2021-2022 н.р», педагогічний колектив училища завершив роботу над єдиною науково-методичною проблемою «Реалізація принципів компетентнісної освіти в умовах інноваційного освітнього простору». Протягом навчального року працювала методична рада, яка вирішувала актуальні питання організації методичної роботи закладу.

В навчальному закладі організована робота 6 методичних комісій, які працювали над визначеними річними та індивідуальними науково- методичними проблемами та успішно їх реалізували протягом року. На засіданнях комісій розглядалися актуальні проблеми організації якісного навчання, зокрема, в умовах карантину та військового стану, якими було зумовлена форма дистанційного навчання, проведення відкритих уроків, їх аналіз та самоаналіз, про шляхи активізації пізнавальної діяльності учнів, мотивації до самоосвіти, про стан навчально-методичного забезпечення викладання предметів загально-освітнього циклу та професійної підготовки, про роботу над індивідуальними методичними проблемами педагогічних працівників.

Педагогічні працівники приймали участь в навчально-методичних заходах НМК ПТО в Кіровоградській області, зокрема, свою роботу на засіданні методичної секції бібліотечних працівників презентувала бібліотекар училища Віта Тріщенко, у засіданнях творчої групи з розробки тестових завдань для проведення зрізів знань з предмета «Технологія штукатурних робіт», 3 розряд, прийняла участь викладач спецдисциплін будівельного профілю Ольга Бичковська, у засіданнях творчої групи з розробки регіональної освітньої програми з професії «Кухар» за СП(ПТ)о на основі компетентнісного підходу брали участь викладач спецдисциплін Світлана ДАЩЕНКО та майстри в/н Ольга СКАЛІВСЬКА, Тетяна ОРДЕЛЯН, Людмила НАУМЕНКО, Галина МІЛІЧ, у засіданні творчої групи з розробки дидактичного забезпечення предмета «Система ТО і ремонту сільськогосподарських машин» з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» приймав участь викладач спец.дисциплін Валентин НАУМЕНКО, у засіданні творчої групи з розробки дидактичного забезпечення викладання математики з професійним спрямуванням брала участь викладач математики Валентина ФАРИНА, у засіданнях робочої групи з розробки умов регіонального конкурсу фахової майстерності серед здобувачів ПО з професії «Муляр» приймали участь викладач спецдисциплін Ольга БИЧКОВСЬКА, майстри в/н Таїса АПОСТОЛОВА та Володимир ГЛУЩЕНКО. Майстер виробничого навчання Михайло КОЛІСНІЧЕНКО на належному рівні підготував учня, який, на рівні області, гідно представив навчальний заклад у регіональному конкурсі фахової майстерності серед здобувачів професійної освіти ЗП(ПТ)0 з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва».

Професійна робота педагогічного колективу сприяла успішному проходженню у 2021-2022 навчальному році атестації навчального закладу з професій «Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування; тракторист-

 

 

машиніст с/г виробництва (категорії «А1»,»А2»); водій автотранспортних засобів (категорії «В»,»С»), «Муляр, штукатур, електрозварник ручного зварювання» та «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, офісний службовець(бухгалтерія)».

Результатом спільної роботи колективу стало отримання навчальним закладом ліцензії на надання освітніх послуг з професії «Контролер-касир», що увійшла до складу інтегрованої професії «Контролер-касир; офісний службовець(бухгалтерія)».

Організація методичної роботи закладу базується на діагностиці та особистісному підході, що зумовлює практичну спрямованість та ефективність її в цілому. Згідно плану роботи методичного кабінету, протягом навчального року організовано діяльність Школи професійної компетенції майстрів виробничого навчання(керівник - методист Оксана АРДЕЛЯН) та Школи молодого майстра виробничого навчання(керівник - методист Оксана АРДЕЛЯН), де, відповідно, досвідчені педагогічні працівники ділилися власними напрацюваннями з колегами, а молоді майстри виробничого навчання отримали необхідні знання та навички, що сприяли їх професійному становленню та творчим пошукам. Проведено педагогічні читання з теми «Педагогічні стратегії розвитку професійних та ключових компетентностей в умовах сучасного інформаційного простору», естафету педагогічних ідей «Використання сучасних ІТ-технологій для організації якісного дистанційного навчання в закладі професійної освіти», підготовлено презентацію педагогічної реклами на тему «Використання ресурсу сучасних засобів навчання - шлях до ефективної мотивації навчальної діяльності учнів».

Всі педагогічні працівники закладу мали можливість протягом навчального року підвищувати свій професійний рівень шляхом участі у заходах з підвищення кваліфікації у навчальних закладах післядипломної освіти, навчально-практичних центрах ПТО, стажування на виробництві.

Таким чином система методичної роботи закладу, навіть в умовах військового стану, сприяла росту професійної майстерності педагогічного колективу закладу в цілому.

У 2021-2022н.р. проатестовано 5 педагогічних працівників навчального закладу. З них 2 викладачі, 2 майстри виробничого навчання та вихователь. Викладач спец.дисциплін Світлана ДАЩЕНКО та викладач математики Валентина ФАРИНА підтвердили раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії». Майстер в/н Тетяна ОРДЕЛЯН підтвердила раніше встановлений 14 тарифний розряд. Майстер в/н Володимир ГЛУЩЕНКО атестований на встановлення 13 тарифного розряду. Вихователь Наталія ДЕСЯТНІЧЕНКО підтвердила раніше встановлений 11 тарифний розряд.

 

 

Висновок:

 

Робота з удосконалення навчально-матеріальної та навчально-методичної бази ПТУ № ЗО с.Торговиця дозволяє успішно вирішувати завдання з підвищення якості навчально-виховного процесу щодо підготовки кваліфікованих         робітників,                                         формування              компетентних

конкурентоноспроможних особистостей.

 

 1. Наявність колективного договору та додержання його умов

Колективний договір між дирекцією та профспілковим комітетом професійно-технічного училища, зареєстровано відділом з питань праці, та соціально-трудових відносин управлінням праці районної державної адміністрації №393 від 24 жовтня 2013 року. Додержання умов колективного договору розглядаються на загальних зборах трудового колективу навчального закладу при щорічних звітах керівника навчального закладу про виконану роботу та виконання умов договору.

Відповідно до протоколів загальних зборів трудового колективу за 2017-2018 роки діяльність директора Романій О.М. вважати -.

Висновок:

Колективний договір між дирекцією та профспілковим комітетом в наявності, виконання умов договору оцінено на задовільно.

 1. Якісний склад педагогічних працівників.

Наявність та робота з кадровим резервом.

В ПТУ № ЗО с. Торговиця станом на 01.09.2022 року працює 41 педагогічних працівників:

 

Таблиця № З

 

Посада

Кількість

Директор

1

Заступник директора

2

Старший майстер

1

Методисти

1

Майстри виробничого навчання

16

Викладачі всього:

18

3 них: проф-тех. цик

7

Керівники гуртків

2

Вихователь

1

Практичний психолог

1

Керівництво училища приділяє виключну увагу питанням атестації педагогічних працівників, яка організовується та проводиться у відповідності до вимог Закону України „Про освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України , змін та доповнень до нього, затверджених наказом Міністерства освіти України та кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії.

 

 

Висновок:

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників училища дозволяє в повному обсязі виконувати задачі підготовки освічених, кваліфікованих спеціалістів.

Керівництво училища приділяє виключну увагу питанням атестації педагогічних працівників, яка організовується та проводиться у відповідності до вимог Закону України „Про освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України , змін та доповнень до нього, затверджених наказом Міністерства освіти України та кваліфікаційних характеристик педагогічних працівників, для яких встановлені кваліфікаційні категорії.

Висновок:

Кількісний та якісний склад педагогічних працівників училища дозволяє в повному обсязі виконувати задачі підготовки освічених, кваліфікованих спеціалістів.

VII. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників та навчання учнів

Впродовж звітного періоду (2021-2022 роки) питання поліпшення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження травматизму були і залишаються одними з найактуальніших.

На виконання законів України „Про охорону праці”, „Про пожежну безпеку”, „Про дорожній рух”, з метою запобігання учнівського травматизму під час навчально-виховного процесу та в побуті, службою охорони праці училища проводиться певна робота. Основою цієї роботи є планування організації роботи з охорони праці, контроль термінів і якості її виконання.

Робота служби охорони праці здійснюється відповідно до річного плану, який передбачає розділи з охорони праці, пожежної безпеки та БЖД у побуті. Систематично проводяться бесіди з учнями на класних годинах, проведення заходів на Тижнях БЖД за участю фахівців державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, охорони праці, санітарно- епідеміологічного нагляду.

Обов’язково використовується інформація, що надходить від управління освіти і науки Кіровоградської ОВА.

З метою забезпечення роботи, спрямованої на запобігання нещасним випадкам, управління діяльністю структурних підрозділів щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці і навчання, училище має необхідну нормативну документацію державної та галузевої чинності. Відповідно до „Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП” раз у три роки з усіма працівниками проводиться навчання і перевірка знань з питань ОП. Працівники, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, проходять навчання та перевірку знань кожного року.

Основною формою контролю стану ОП є оперативний адміністративно-господарчий контроль, який проводиться згідно „Положення”. Результати перевірок відображаються у журналах структурних підрозділів, видаються приписи.

 

 

Всі навчально-виробничі майстерні мають „Куточки ОП”, на яких змістовно зосереджені матеріали з ОП.

До початку кожного навчального року розробляються „Комплексні заходи щодо попередження травматизму учасників навчально-виховного процесу, запобіганню травматизму у побуті”, згідно яких у місячних планах виховної роботи передбачається проведення лекцій, бесід на виховних годинах училищних - у середу, лінійках - у вівторок.

Організація електрогосподарства здійснюється відповідно вимог ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПУЕ. Щороку у серпні проводяться виміри опору заземлюючих пристроїв, ізоляції силових та освітлювальних мереж підприємством, яке має атестат акредитації.

На електрообладнання, що знаходиться на балансі закладу, один раз на три роки складається акт-посвідчення.

Навчальний корпус №1 і гуртожиток забезпечені автоматичною пожежною сигналізацією. В 2022 році було придбано 23 вогнегасники та до куточків з пожежної охорони - пожежний інвентар, а також 15 вогнегасників було перезаряджені.

Вся робота з БЖД в училищі спрямована на позитивні зрушення в навчанні та формуванні у кожного працівника та учня відповідального ставлення, як до власного життя і здоров’я, так і до життя і здоров’я оточуючих, створення на кожному місці безпечних умов праці Висновок:

Стан дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу у 2021-2022 роках є задовільним.

 1. Ефективність використання та збереження державного майна

Впродовж 2021-2022 років увага з боку керівництва училища приділялася ефективному використанню та збереженню державного майна.

За звітний період у навчальному корпусі училища (1984 року вводу в експлуатацію) сплановані та проведені наступні ремонтні роботи:

-поточний ремонт приміщень - 100%;

-щорічні косметичні ремонти навчальних кабінетів - 100%;

У корпусі навчально-виробничих майстерень впродовж 2021 - 2022 років проведені наступні ремонтні роботи:

-поточний ремонт навчально-виробничих майстерень - 100% щорічно; -заміна віконних блоків - 40%;

В училищі розроблений і виконується план попереджувально- профілактичного ремонту будівель і приміщень.

Для підтримки обладнання в робочому стані та ефективного використання у навчально-виробничому процесі розроблені графіки планово- попереджувальних робіт, відповідно до яких проводиться поточний та середній ремонт.

Висновок:

Стан ефективності використання та зберігання державного майна у ПТУ №30 с. Торговиця дозволяє використовувати будівлі, мережі, обладнання для ефективної організації навчально-виробничого процесу,

 

 

забезпечення необхідних умов праці та навчання учасників навчального процесу.

 1. Стан виконавської дисципліни

У звітному періоді адміністрація училища приділяла постійну увагу своєчасному вивченню та виконанню розпоряджень керівних інстанцій та вимог нормативних документів.

В училищі відпрацьований наступний порядок виконання вимог нормативних документів та розпоряджень:

 • вивчення документу керівником, визначення відповідальних за його виконання та термінів виконання; вивчення документу на нараді при директорові;

 • розробка і видання (при необхідності) наказу про організацію виконання документу; доведення його до колективу;

 • розробка плану заходів по виконанню вимог документу, визначення термінів виконання по кожному пункту плану заходів; доведення до виконавців;

 • організація виконання плану заходів по виконанню вимог документу;

 • контроль з боку відповідальних за повнотою, якістю та своєчасністю виконання пунктів плану заходів;

 • періодичний розгляд ходу виконання плану заходів на нарадах при директорові, нарадах майстрів, інструктивно-методичних нарадах з метою виявлення труднощів і своєчасного корегування плану заходів;

 • доповідь виконавців про повноту, своєчасність та якість виконання заходів керівнику училища;

 • заключний контроль з боку керівництва училища повноти виконання вимог документу;

 • доповідь у встановлений термін в управління освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації про повноту виконання вимог документу з обґрунтуванням (при наявності) неможливості виконання окремих вимог документу у встановлені терміни і клопотанням про перенесення термінів їх виконання та надання допомоги у вирішенні проблемних питань.

Керівництвом училища своєчасно та якісно відпрацьовується статистичні періодичні звіти.

Всередині училища керівники структурних підрозділів уміло організовують виконання запланованих заходів, своєчасно реагують на проблемні ситуації, активно впливають на своєчасність та повноту їх вирішення, вміють прогнозувати виникнення проблем та вживають своєчасні заходи по їх попередженню.

Висновок:

Виконавська дисципліна у ПТУ №30 с. Торговиця знаходиться на задовільному рівні.

 1. Звіт про виконання умов контракту на загальних зборах колективу

Керівником училища Романій Оленою Миколаївною проведено звіт на загальних зборах трудового колективу про виконання умов контракту, про виконану роботу за 2021 -2022 навчальний рік.

 

 

У своєму звіті керівник висвітлила питання, які вирішені впродовж звітного періоду, аналізувала причини не вирішення або неповного виконання окремих питань, намітила шляхи та терміни їх вирішення, доповідала членам трудового колективу про завдання на наступний період, перспективи і шляхи їх виконання, можливі проблеми і складнощі та способи їх подолання.

Члени трудового колективу на зборах давали оцінку діяльності керівника і адміністрації училища в цілому, висвітлювали позитивні сторони цієї діяльності, виражали своє позитивне ставлення до стилю роботи керівника, його особистих якостей, піднімали на розгляд проблемні питання в організації навчально-виробничого процесу і надавали свої пропозиції по їх вирішенню, по підвищенню якості навчання та виховання, умов праці та відпочинку, поліпшенню навчально-методичної бази навчального закладу, активізації навчально-виробничої діяльності.

В цілому за 2021-2022 роки на щорічних загальних зборах членів трудового колективу діяльність директора училища Романій Олени Миколаївни членами колективу оцінена задовільно.

Висновок :

За звітний період на щорічних зборах членів трудового колективу діяльність керівника оцінена задовільно.

 

Директор ПТУ № ЗО с.Торговиця

 

Олена РОМАНІИ

bottom of page