top of page

        Профілактика тривоги,  стресових станів. Методи відновлення психологічної рівноваги.

01.10 2022р., практичним психологом навчального закладу  Мандрик І.М., було проведено годину спілкування з педагогічним колективом на предмет профілактики підвищеного рівня тривожності та пролонгованих стресових станів.

        В ході роботи педагогічні працівники мали можливість оцінити свій психологічний стан та практикувати вправи для зняття психоемоційної напруги  а також використовували арттерапевтичні методи - лікування мистецтвом.

Рівні права - рівні можливості

16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів толерантності, яка серед іншого підтверджує, що толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності нашого світу, проявом поваги та терпимості. Всі люди за своєю природою різні, але рівні у правах.

Толерантність – риса цивілізованого суспільства. Не варто плутати толерантність із поступкою, поблажливістю, відмовою від своїх переконань, байдужістю. Це відкритість до світу та людей, усвідомлення різноманітності навколишнього світу та його унікальності. Толерантність є ознакою впевненості у собі та усвідомленні надійності власних морально-етично-громадянських позицій.

Відсутність толерантності породжує ненависть. Ненависть веде до недовіри. Недовіра тягне за собою віддаленість людей один від одного. Україна тільки стає на шлях формування толерантного суспільства, але ці зміни, якщо вдасться сформувати у людей розуміння необхідності жити у мирі, будуть тільки на краще.

Якщо говорити про сучасні реформи у закладах освіти, то вони спрямовані на формування загальнодоступної освіти для всіх дітей незалежно від їх стану здоров`я. Інтеграція дітей з інвалідністю у освітній простір має декілька проблем теоретичного та практичного характеру, тому розробка та аналіз проблеми толерантного інклюзивного середовища набуває актуальності.

 

Практичний психолог ПТУ №30 с.Торговиця провела годину спілкування з педагогічними працівниками на тему «ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ІНКЛЮЗИВНОГО ПРОСТОРУ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ » в ході бесіди педагоги обговорили проблему недостатньо сформовананої толерантності у суспільстві до людей з інвалідністю, та важливість виховання і розуміння у сучасних учнів того, що кожна особистість повинна мати рівний доступ до якісної світи. 

bottom of page