top of page

Розклад занять

Освітні програми

Професія "Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування"

Професія "Тракторист-машиніст с/г виробництва

Професія "Водій автотранспортних засобів"

Професія "Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення"

Професія "Офісний службовець (бухгалтерія)"

Професія "Кухар"

Професія "Кондитер"

Професія "Муляр"

Професія "Штукатур"

Професія "Електрозварник ручного зварювання"g

Поетапна кваліфікаційна атестація

Професія «Кухар»(4 розряд)

Після проходження виробничої практики та відпрацювання  кваліфікаційної  пробної роботи  учні групи № 84, 19 квітня 2021 року у повному складі успішно написали теоретичну частину поетапної кваліфікаційної атестації з професії «Кухар», кваліфікація 4 розряд.

Завдання до іспиту містили питання  у відповідності до кваліфікаційного рівня здобувачів освіти  та  складалися відповідно основних предметів професійно – теоретичної підготовки  Учні з легкістю виконали поставлені завдання і  показали гарні результати при виконанні роботи.

 

 

Професія «Муляр» (4 розряд)

Одним з найважливіших показників якості професійної підготовки учнів є поетапна кваліфікаційна атестація, коли учні мають можливість показати свої знання та вміння, які вони здобули під час навчання у стінах освітнього закладу та при проходженні виробничої практики.

Так 20 квітня 2021 року відбулася поетапна кваліфікаційна атестація у групі №88. Учні виконували комплексні кваліфікаційні завдання на присвоєння кваліфікації «Муляр» 4 розряду

У ході виконання роботи учні аналізували матеріали для проведення будівельних робіт, описували технологічний процес виконання кладки, вибирали обладнання та інструмент, формулювали правила охорони праці та безпеки праці при виконанні даних робіт.

Під час проведення поетапної кваліфікаційної атестації учні показали достатній рівень знань та вмінь які відповідають кваліфікаційній характеристиці муляра 4 розряду. Вітаємо наших учнів і сподіваємося на подальші їхні успіхи у навчанні та оволодінні професією.

 

 

Професія Штукатур (4 розряд)

 

Будівельні професії на сьогодні є першочерговими та високооплачуваними. Учні групи № 82 навчаючись на третьому курсі училища свідомо розуміють, що отримавши професію штукатура, вони завжди будуть користуватися попитом на ринку праці.

Здобувачі освіти за професією «Муляр; штукатур; електрозварник ручного зварювання» 03 червня 2021року пройшли поетапну кваліфікаційну атестацію на присвоєння 4 розряду з професії «Штукатур».

Учням було запропонована описати технологічний процес виконання робіт по оштукатуренню поверхонь, при цьому самостійно підібрати та розрахувати необхідний матеріал та описати небезпечні прийоми виконання роботи. Всі учні добре справилися з виконанням робіт та отримали достатній та високий результат.

Наступний крок це оволодіння знаннями та вміннями наступної робітничої професії «Електрозварник ручного зварювання».

                   Тиждень спецтехнології з професії

«Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

Плануючи проведення тижня спецтехнології, викладач ставила за мету:

- популяризувати важливість обраної професії;

- удосконалювати професійні та ключові компетентності учнів через участь в запланованих заходах;

- розвивати творчі здібності учнів

Планом проведення тижня передбачено: перегляд відео – фрагментів, тестування в інтернет – сервісі LearningApps та в хмарному сервісі Google Диск, проведення викладачем майстер – класу «Створення презентації в  Microsoft PowerPoint», конкурси на кращу презентацію в Microsoft PowerPoint та створення буклету в Microsoft Publisher; творча робота між переможцями у редакторі Easel.ly.

Перегляд відео – фрагментів, на мою думку, дав можливість підвищити рівень інформаційних компетентностей учнів та з’ясувати величезний потенціал можливостей мультимедійних засобів.

Тести — це одна з ефективних форм проведення контролю знань. Така форма контролю має цілу ни­зку переваг:

  • охоплює контролем великий обсяг матеріалу; зменшує, порівняно з традиційним опитуванням, затрати часу на 50 відсотків;

  • сприяє перевірці оцінювання великої кількості учнів одночасно;

  • дає можливість для впровадження модульного навчання та системи рейтингового контролю;

  • передбачає об’єктивність оцінювання знань і як наслідок, підвищує позитивне стимулювання пізнавальної діяльності учнів;

Сьогодні тестування є одним із економних способів перевірки професійних та ключових компетентностей учнів. Крім того, випускники здають Зовнішнє незалежне оцінювання з предметів загальноосвітньої підготовки, де основна форма – це тестування. Воно дає можливість удосконалювати практичні уміння та навички учнів.

Тестування в інтернет – сервісі LearningApps та в хмарному сервісі Google Диск допомогло перевірити рівень засвоєння учнями спеціальної термінології та сприяло підвищенню зацікавленості учнів різними формами онлайн – тестування.

Майстер – клас для І курсу «Створення презентації в  Microsoft PowerPoint», проведений викладачем, доніс до цільової аудиторії повноцінну інформацію про об'єкт презентації, свідоме відношення до праці, відповідальність за результати роботи, почуття естетичного оформлення ділового документа, раціональне використання робочого часу, цілеспрямованість, формування професійних компетенцій шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Конкурс на кращу презентацію «Цікаві факти про перший комп’ютер» в програмі Microsoft PowerPoint для І курсу сприяв розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, інтересу до вивчення спецпредметів, самостійності та наполегливості, вміння працювати над поставленим завданням, почуття відповідальності, розширення кола пізнавальних інтересів.

Конкурс на кращу комп’ютерну презентацію «Комп’ютерні віруси та антивірусні програмні засоби» в програмі Microsoft PowerPoint для учнів ІІ курсу посприяв удосконаленню вмінь та навичок редагувати та демонструвати презентації на екрані, розвитку технічного та логічного мислення, уваги, пам’яті,  вміння використовувати теоретичні знання в практичній роботі, користуватися інструментами й командами PowerPoint, оцінювати результати виконаних дій. Виховання працелюбності, акуратності, цілеспрямованості, формування професійних компетенцій шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій – невідємна складова кожного заходу.

Створення буклету «Світ професій ПТУ №30 с. Торговиця» в програмі Microsoft Publisher для ІІІ курс допомогло учням удосконалити вміння працювати зі слайдами презентацій, редагувати та демонструвати презентації на екрані, розвивати технічне та логічне мислення, увагу, пам’ять, вміння використовувати теоретичні знання в практичній роботі, загальнотрудові й політехнічні вміння частково-пошукової діяльності, уміння користуватися інструментами й командами PowerPoint, оцінювати результати виконаних дій. Крім того учні відпрацьовують уміння вдало відбирати матеріал для презентацій з великої кількості інформації.

Проведення таких заходів під час предметних тижнів поглиблює зацікавленість професією, творчу уяву, художній смак, навички змагання, логічне та просторове мислення, посилює пізнавальну мотивацію, підвищує інтерес до активної творчої та самостійної діяльності.

Творча робота - створення інфографіки «Моя робітнича професія» між переможцями І-ІІІ курсів допомогла учням удосконалити вміння та навички щодо засвоєння різноманітних засобів інфографіки для подання інформації, сприяла розвитку творчих здібностей учнів, та організації свого робочого часу.

Інфографіка – ефективний спосіб об’єднати в єдине ціле текст, зображення й елементи дизайну для демонстрації складних даних у форматі послідовної історії.

Під час заходу учні проявили ентузіазм і високу активність. Показали дисциплінованість і особисту зацікавленість.

На цьому заході панувала ділова і в той же час дружня атмосфера взаєморозуміння і зацікавленості. Сприятливий психологічний клімат налаштовував на співпрацю викладача та учнів у досягненні поставлених цілей.

Створення інфографіки за вказаною темою допоможе учням чіткіше усвідомити своє майбутнє та шляхи реалізації себе як фахівця в ньому.

За результатами проведення предметного тижня були підведені підсумки та визначені переможці:

ІІІ місце - Гречкосій Яна (учениця ІІ курсу)

ІІ місце - Гойденко Ростислав (учень І курсу)

І місце – Горіла Вікторія (учениця ІІІ курсу)

bottom of page